Logo loupe


home pagina


VEILINGDIENST
Bij bezoek aan onze  website worden geen cookies geplaatst
bijeenkomsten

De vereniging organiseert veilingen waaraan kan worden deelgenomen door leden van de vereniging. Aanwezige leden bieden d.m.v. het opsteken van het ontvangen biednummer. Niet aanwezige leden kunnen hun maximale bod schriftelijk, telefonisch of per email doorgeven aan de veilingdienst. Alle leden die aan de veiling meedoen, dienen zich te houden aan het veilingreglement. Een exemplaar hiervan kunt u hier downloaden.

Kavels aanbieden voor de veiling
Ieder lid van de vereniging kan zegels e.d. aanbieden voor de verenigingsveiling.
Taxatie van het materiaal, door de veilingmeester, is mogelijk en kosteloos. De veilingmeester bepaalt in overleg met de inzender de inzetprijs. Losse zegels dienen voorzien te zijn van het jaar van uitgifte, land, catalogus- en inzetprijs. Tevens dienen de zegels op een kaartje gestoken te zijn. Verder moet een kopie van de lijst met kavels ingeleverd worden. Over het verkochte wordt 5% kosten berekend. Niet verkochte kavels gaan retour inzender zonder kosten. Ingeleverde kavels blijven minimaal 10 weken voor veilingen ter beschikking van de veilingmeester. Bij foutieve omschrijving van de kwaliteit of hoeveelheid van het ingeleverde materiaal, zal de veilingmeester, in overleg met de inzender, hiervan aantekening maken. Valse zegels en zegels van dubieuze herkomst moeten door de veilingmeester worden geweigerd.

Deelnemen aan de veiling
Alleen leden van de vereniging zijn gerechtigd deel te nemen aan de veiling. Ieder lid tekent bij binnenkomst de presentielijst en ontvangt een biednummer. De kavels, die ter veiling worden aangeboden, kunnen op de avond van de bijeenkomst worden bekeken. Indien een lid telefonisch, schriftelijk of via email heeft laten weten, dat hij/zij een bepaalde kavel wil kopen en tegen welke prijs, zal de veilingmeester het bieden beginnen met de inzetprijs. En van de bestuursleden zal namens de telefonische- schriftelijke- of emailbieder bieden tot het uiterste bedrag dat door hem/haar is aangegeven. De gekochte kavels kunnen met PostNL, tegen de geldende tarieven, naar de koper worden verstuurd.

Biedingen
Bij biedingen houdt de bieder, duidelijk zichtbaar, zijn/haar biednummer , omhoog.
Bij meerdere bieders verloopt de veiling bij opbod volgens onderstaand schema;
- tot € 10,00 met  € 0,25 omhoog
- van € 10,00 tot € 25,00 met € 0,50 omhoog
- van € 25,00 tot € 50,00 met  € 1,00 omhoog
- van € 50,00 tot € 100,00 met € 2,50 omhoog
- boven € 100,00 met € 5,00 omhoog

Per aangekocht kavel wordt € 0,20 tafelgeld in rekening gebracht. Aangekochte kavels worden aan het einde van de veiling, uitsluitend contant, afgerekend bij de penningmeester.
Meer informatie over de veiling: veiling@postjager.nl

nieuws

nieuwtjesdienst

veilinghamer
rondzenddienst

veilingdienst

ruilbeurs

Download  hier  uw veilinglijsten

Veiling 17 mei

Veiling 7 juni

-
contact

links

Privacy

Copyright (c) 2009
 De Dordtse-Postjager.nl

Kamer van Koophandel
 40 321 633