Logo loupe


home pagina


RONDZENDDIENST
Bij bezoek aan onze  website worden geen cookies geplaatst
bijeenkomsten

De Rondzenddienst verzorgt het rondzenden van postzegelboekjes, mapjes ed. langs de leden van de vereniging in Dordrecht en omliggende gemeentes. Alle leden die aan het rondzendverkeer deelnemen, dienen op de hoogte te zijn van het reglement rondzenddienst. Een exemplaar hiervan kunt u hier downloaden.

Wie kunnen deelnemen
Alle leden in de regio kunnen zich inschrijven voor de Rondzenddienst. Dit kan door een email te zenden aan de Rondzendleider of mondeling op een contactavond. Het deelnemen aan de Rondzenddienst is gratis.

Inleveren rondzendboekjes
Iedereen, ook niet leden, kunnen het gehele jaar boekjes, mapjes ed. bij de Rondzendleider inleveren.
Voor meer informatie kunt u hier contact opnemen met onze rondzendleider.

Hoe werkt de Rondzenddienst
Dordrecht en omliggende gemeentes zijn in verschillende secties ingedeeld. In elke sectie gaan 2 dozen met ca. 20 boekjes tezamen rond. De Rondzendleider stelt de pakketten zo gevarieerd mogelijk samen en zorgt ervoor dat de sectiehoofden de pakketten in hun bezit krijgen. De sectiehoofden zorgen ervoor dat de pakketten in hun sectie rondgaan. Elk lid mag een pakket maximaal 5 werkdagen in zijn/haar bezit hebben en zorgt er zelf voor dat het pakket  bij het volgende lid op de lijst wordt bezorgd. Er worden natuurlijk uitzonderingen gemaakt voor leden die niet zo best ter been zijn. Dit wordt onderling geregeld. De leden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij, bij uitname van zegels, duidelijk op de plaats waar de zegel zich bevond aangeven wie de zegel heeft uitgenomen. Ook dienen zij zelf te zorgen dat er binnen 30 dagen verrekend wordt. Het rekeningnummer van de Rondzenddienst is 2405962 t.n.v. Rondzendleider P.V. "De Postjager". Nadat het pakket rond is geweest, worden de uitnamen door het sectiehoofd gecontroleerd.
De Rondzendleider controleert steekproefsgewijs de uitnamen en voert de administratie.

Tarieven
Voor de Rondzenddienst heeft de vereniging een verzekering afgesloten.
Op de ingezonden waarde wordt de premie eenmalig verrekend en bedraagt 0,75%. Over de uitnames berekent de vereniging 10%. 
 

nieuws

nieuwtjesdienst

rondzenddienst
rondzenddienst

veilingdienst

ruilbeurs


contact

links

Privacy

Copyright (c) 2009
 De Dordtse-Postjager.nl

Kamer van Koophandel
 40 321 633